ระบบรับสมัครการแข่งขัน มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


1. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว
2. สามารถชำระเงินค่าสมัคร โดยใช้ใบแจ้งยอดการรับงิน (Payment Slip) ผ่านช่องทางต่อไปนี้
   - ธนาคารไทยพาณิชย์
   - เคาน์เตอร์เซอวิส
3. กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
4. นักวิ่งสามารถรับบิบรับเสื้อได้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทส. ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 18.00 น. เท่านั้น นักวิ่งที่ไม่สะดวกมารับในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถฝากนักวิ่งท่านอื่นรับแทนได้ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือ รูปถ่ายบัตรประชาชนของเจ้าของบิบแสดงต่อเจ้าหน้าที่

  
ที่อยู่ :

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30000

ติดต่อ :

SUT Mini Marathon
อีเมล์: marathon@sut.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 44 223760