ระบบรับสมัครวิ่งมาราธอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  • ตรวจสอบเวลาวิ่ง สำหรับรุ่น Mini marathon
    Check run time for mini marathon
    และสำหรับทุกท่าน ขอเชิญตอบแบบสอบถามเพื่อชิงรางวัล
    Answer the questionnaire to win prizes.

ที่อยู่
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30000

ติดต่อเรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
Email: marathon@sut.ac.th
Phone: +66 (0) 44 224158